ભાષા બદલો
અમને કૉલ કરો
PTFE Lined Storage Tank

PTFE Lined Storage Tank

ઉત્પાદન વિગતો:

 • વપરાશ Industrial
 • શરત
 • રંગ Grey
 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર PTFE Lined Storage Tank
 • ક્ષમતા લિટર/દિવસ
 • કદ Different Sizes Available
 • Click to view more
X

કિંમત અને જથ્થો

 • 1

ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • Industrial
 • Grey
 • PTFE Lined Storage Tank
 • લિટર/દિવસ
 • Different Sizes Available

વેપાર માહિતી

 • સપ્તાહ દીઠ
 • દિવસો

ઉત્પાદન વિગતો

Product details

 • Capacity: 50L-20000L
 • Storage Material    : Water, Gases
 • Lining Material : PTFE
 • Alignment : Horizontal
 • Lining Thickness   : Above 4 mm

Specifications:

 • Capacity: 50L-20000L
 • Material: PTFE
 • Lining thickness: Above 4mm

ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

Storage Tanks માં અન્ય ઉત્પાદનોআমরা উত্তর কোরিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান ইত্যাদির মতো মধ্য প্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া, ইউরোপ এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে রফতানি করি।